EHP Gençliği: Demokrasi, Laiklik ve Geleceğimiz İçin: Tek adamlığa, Başkanlığa Hayır

Demokrasi, Laiklik ve Geleceğimiz İçin: Tek adamlığa, Başkanlığa Hayır

Tek adamlık rejimi tüm toplumu ve  gençleri  felakete sürükleyecek. Her geçen gün kötüye giden ekonomi ve artan genç işsizlik AKP’nin gençlere sunduğu tek gelecektir. Tek suçu hükümeti eleştirmek olan yüzlerce Barış akademisyeninin görevden alınması, üniversitelerde ifade özgürlüğünün, bilimsel araştırmanın ortadan kaldırılmak istenmesi ve rektörlerin bizzat cumhurbaşkanı tarafından atanması AKP’nin dindar ve kindar nesil projesinin sonucudur. Sırf denetlenmediği için yüzlerce madencinin öldüğü, yurtlarda çocukların yandığı ve tecavüze uğradığı bu ülkede şimdi tek adamlık rejimi kurmak istiyorlar. Ancak ortadan kaldırılmak istenen laiklik ve demokrasi, toplumun bir kesiminin değil herkesin ihtiyacıdır.

Gençlere düşen görev siyasete uzaktan bakan değil tüm hayatına yön veren siyasetin öznesi olmaktır.

Şimdi hayatlarımız, bugünümüz için birlikte direnme vaktidir. Başkanlık yasasına karşı en gür şekilde "hayır" deme ve geleceğimizin peşine düşme vaktidir.


Emekçi Hareket Partisi Gençliği